O našich školeniach

Z našej dlhoročnej praxe dobre vieme, ako je dôležitá ponuka poradenskej a školiacej podpory s využitím nielen technických informácií, ale i skúseností získaných v praxi. Cieľom spoločnosti IVAR SK, spol. s r.o. je poskytovať kvalitné školenie obchodným partnerom, realizačným firmám alebo projektantom s veľkým prínosom pre ich budúcu každodennú prax, ale i strategické rozhodnutia. Odborné školenia sú zamerané na oboznámenie sa s výrobkami, ich technické pochopenie, správnu inštaláciu , nastavenie, sprevádzkovanie, ale i na chyby vyplývajúce z ich používania.

Školitelia sú skúsení produktoví špecialisti s dlhoročnou praxou v odbore. Zaručujú obsahovo zaujímavé školenia s najaktuálnejšími informáciami týkajúcich sa technických parametrov, noviniek a trendov v oblasti inštalácií.

K dispozícii sú dve školiace strediská, na Myjave s kapacitou 16 osôb a v Nových Zámkoch s kapacitou 12 osôb.

V prípade záujmu a po vzájomnej dohode môžu naši produktoví špecialisti uskutočniť školenie i v sídle vašej spoločnosti.

Účastníci školenia dostanú osvedčenie, ako potvrdenie o absolvovaní školenia, ktoré potvrdzuje ich odbornosť a spôsobilosť používania produktov dodávajúcich našou spoločnosťou.

Chcete byť informovaný o aktuálnych školeniach? Odoberajte newsletter!

required